5
Statistika
 • Kõik kasutajad: 1
 • Kõik külastused: 800,738
 • Kõik külalised: 593,348
 • Kõik pildid: 37
 • Kõik sisestatud uudised: 25
 • Kõik kommentaarid: 0
 • Liikmeid Online: 0
 • Külalisi Online: 1
Main Menu
Rootsiranna
Login Form
Taasta parool
 Kasutajanimi
 
 Parool
 

Uudised

Saadetud: Rootsiranna Puhkemajad - 10/23/09 @ 6:14PM

Eesti Patendiamet registreeris Rootsiranna Puhkemajad oü nimele kaubamärgid RANNAROOTSI  ja  ROOTSIRANNA.

Registreeritud kaubamärgi omanikul on kaubamärgi kasutamiseks ainuõigus. Ta võib keelata teistel isikutel registreeritud kaubamärgiga identse ja sarnase kaubamärgi kasutamise samade või sarnaste kaupade tähistamiseks.

Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

 • õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud;
 • õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga;
 • registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Registreerimisega antud õigused on territoriaalselt piiratud, st Eesti Vabariigi territooriumil.


RSS 2.0
Powered by SiteX 0.7 Beta. Autoriõigus 2004-2021 BJ Sintay. Kõik õigused on kaitstud.
Lehekülje sisu ja meedia on lehekülje omaniku vastutusel.